ประวัติการออกสื่อสารมวลชน

OF Air Service ขอขอบคุณสื่อสารมวลชน ทุกท่าน ที่สนับสนุนเผยแพร่ผลงาน ด้วยดีตลอดมา

เราจะมุ่งมั่นและพัฒนาบริการให้สมกับความความไว้วางใจ จากทุกท่าน

ล้างแอร์ ประหยัดไฟ ทันโลกเศรษฐกิจ

ทันโลกเศรษฐกิจ

รายการ ทันโลกเศรษฐกิจ : ได้สัมภาษณ์ คุณวรากร สุวรรณดี ผู้ก่อตั้ง OF Air service
เกี่ยวกับการล้างแอร์หน้าร้อน เพื่อความสะอาดและประหยัดพลังงาน

ทาง ททบ5 วันที่ 28 เมษายน 2566